Συμμετοχή στις παρελάσεις

Ο Σύλλογος Ποντίων Νέστου συμμετέχει πάντα στα συνέδρια που διοργανώνει η Π.Ο.Ε., ο Σ.ΠΟ.Σ και διάφοροι άλλοι φορείς με θέματα που αφορούν τον Πόντο και τον πολιτισμό. Εκπροσωπείται πάντα από ένα ή δύο μέλη του Δ.Σ. οι οποίοι μετά το συνέδριο ενημερώνουν αναλυτικά το υπόλοιπο Δ.Σ. για τα πεπραγμένα.

Από τη παρέλαση Χρυσούπολης, την 28η Οκτωμβρίου 2011.

Από τη συμμετοχή στην παρέλαση της 25 Μαρτίου 2008.

Από τη συμμετοχή στην παρέλαση της 25 Μαρτίου 2008.

Από τη συμμετοχή στην παρέλαση της 25 Μαρτίου 2008.

Από τη συμμετοχή στην παρέλαση της 25 Μαρτίου 2008.