Διοικητικά Συμβούλια (1970 - 1980)

 

Αρχαιρεσίες της 12-4-1970

Αναστασιάδης Ιερεμίας - Πρόεδρος

Γιαϊλόγλου Απόστολος - Αντ/δρος

Καλταπανίδης Λάζαρος - Γεν. Γραμματέας

Μολοχίδης Ευστάθιος - Ταμίας

Μαρίδης Ζήσης - Σύμβουλος

Κωνσταντινίδης Κλεάνθης - Σύμβουλος

Ιορδανίδης Ιωάννης - Σύμβουλος

Ο Αναστασιάδης Ιερεμίας παραιτήθηκε στις 16-6-1971 και την θέση του πήρε ο Κλεάνθης Κωνσταντινίδης.

 

Αρχαιρεσίες της 12-3-1972

Καλταπανίδης Λάζαρος - Πρόεδρος

Κωνσταντινίδης Κλεάνθης - Αντ/δρος

Παπαδόπουλος Χρήστος - Γεν. Γραμματέας

Μολοχίδης Ευστάθιος - Ταμίας

Μολοχίδης Γρηγόριος - Σύμβουλος

Χαραλαμπίδης ΧρυσόστομοςΣύμβουλος

Αμπεριάδης ΕυάγγελοςΣύμβουλος

 

Αρχαιρεσίες της 17-3-1974

Καλταπανίδης Λάζαρος - Πρόεδρος

Νεοφυτίδης Νεόφυτος - Αντ/δρος

Πετρίδης Αριστείδης - Γεν. Γραμματέας

Μολοχίδης Ευστάθιος - Ταμίας

Γιαϊλόγλου Απόστολος - Σύμβουλος

Ιορδανίδης Ιωάννης - Σύμβουλος

Μολοχίδης Γρηγόριος - Σύμβουλος

 

Αρχαιρεσίες της 14-3-1976

Καλταπανίδης Λάζαρος - Πρόεδρος

Ξανθόπουλος Ελευθέριος - Αντ/δρος

Γαβριηλίδης Γαβριήλ - Γεν. Γραμματέας

Διαμαντίδης Θεόδωρος - Ταμίας

Κογκαλίδης Ευστάθιος - Σύμβουλος

Χρυσανθόπουλος Γεώργιος - Σύμβουλος

Μολοχίδης Γρηγόριος - Σύμβουλος

 

Αρχαιρεσίες της 10-12-1978

Κωνσταντινίδης Κλεάνθης - Πρόεδρος

Μολοχίδης Γρηγόριος - Αντ/δρος

Γαβριηλίδης Γαβριήλ - Γεν. Γραμματέας

Διαμαντίδης Θεόδωρος - Ταμίας

Κιρκασιάδης Σταύρος - Σύμβουλος

Χρυσανθόπουλος Γεώργιος - Σύμβουλος

Λεοντίδης Παναγιώτης - Σύμβουλος