Διοικητικά Συμβούλια (1980 - 1990)

 

Αρχαιρεσίες της 9-11-1980

Καλταπανίδης Λάζαρος - Πρόεδρος

Κιρκασιάδης Σταύρος - Αντ/δρος

Κιρκασιάδης Θεόδωρος - Γεν. Γραμματέας

Καρατζογλίδης Απόστολος - Ταμίας

Χαραλαμπίδης Θεόδωρος - Σύμβουλος

Λεοντίδης Παναγιώτης - Σύμβουλος

Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος - Σύμβουλος

 

Αρχαιρεσίες της 30-1-1983

Καλταπανίδης Λάζαρος - Πρόεδρος

Κιρκασιάδης Σταύρος - Αντ/δρος

Κιρκασιάδης Θεόδωρος - Γεν. Γραμματέας

Καρατζογλίδης Απόστολος - Ταμίας

Σαμίδου Δήμητρα - Δημοσίων Σχέσεων

Χαραλαμπίδης Θεόδωρος - Υπεύθ. Υλικού

Λεοντίδης Παναγιώτης - Υπεύθ. Καλλιτεχνικού

 

Αρχαιρεσίες της 13-1-1985

Καλταπανίδης Λάζαρος - Πρόεδρος

Χατζηιωαννίδης Ιορδάνης - Αντ/δρος

Διαμαντίδης Θεόδωρος - Γεν. Γραμματέας

Μακρίδης Νικόλαος - Ταμίας

Παναγιωτίδου Αλεξάνδρα - Δημοσίων Σχέσεων

Χαραλαμπίδης Θεόδωρος - Υλικού – Στέγης

Παπαδόπουλος Ευστάθιος - Υπεύθ. Καλλιτεχνικού

 

Αρχαιρεσίες της 1-2-1987

Καλταπανίδης Λάζαρος - Πρόεδρος

Μακρίδης Νικόλαος - Αντ/δρος

Χατζηιωαννίδης Ιορδάνης - Γεν. Γραμματέας

Ζωσιμάδης Δημήτριος - Ταμίας

Κιρκασιάδης Θεόδωρος - Δημοσίων Σχέσεων

Ιωαννίδης Παναγιώτης - Σύμβουλος

Τσαλουκίδης Γεώργιος - Σύμβουλος

Ο Θεόδωρος Κιρκασιάδης απεβίωσε στις 7-4-1988 και την θέση του στο Δ.Σ. κατέλαβε ο Βασίλειος Κάππας.

 

Αρχαιρεσίες της 12-2-1989

Καλταπανίδης Λάζαρος - Πρόεδρος

Κάππας Βασίλειος - Αντ/δρος

Μακρίδου Δέσποινα - Γεν. Γραμματέας

Ιωαννίδης Παναγιώτης - Ταμίας

Χατζηιωαννίδης Ιορδάνης - Δημοσίων Σχέσεων

Ζωσιμάδης Δημήτριος - Υλικού – Στέγης

Παπαδόπουλος Ευστάθιος - Υπεύθ. Καλλιτεχνικού