Διοικητικά Συμβούλια (1990 - 2000)

 

Αρχαιρεσίες της 3-3-1991

Χαραλαμπίδης Χρυσόστομος -Πρόεδρος

Μακρίδης Ηλίας - Αντ/δρος

Αϊβάζογλου Χαράλαμπος - Γεν. Γραμματέας

Ιωαννίδης Παναγιώτης - Ταμίας

Αποστολίδης Αδάμ - Μέλος

Μακρίδης Νικόλαος - Μέλος

Αχθοφορίδης Αναστάσιος - Μέλος

Ο Μακρίδης Ηλίας αποχωρεί για επαγγελματικούς λόγους και την θέση του έπειτα από ψηφοφορία παίρνει ο Μακρίδης Νικόλαος. Νέο μέλος για το Δ.Σ. είναι και ο Σωτήρης Μαρμαλίδης.

 

Αρχαιρεσίες της 7-3-1993

Χαραλαμπίδης Χρυσόστομος - Πρόεδρος

Τσακαλίδης Σπύρος - Αντ/δρος

Αϊβάζογλου Χαράλαμπος - Γεν. Γραμματέας

Σεμερτζίδου Σταυρούλα - Ταμίας

Αποστολίδης Αδάμ - Μέλος

Μακρίδης Νικόλαος - Μέλος

Ιωαννίδης Παναγιώτης - Μέλος

Στις 24-2-94 λόγω αλλαγής καταστατικού το Δ.Σ. από 7μελές γίνεται 9μελές και νέα μέλη του Δ.Σ. είναι η Διαμαντίδου Μαρία και ο Κωνσταντινίδης Γεώργιος.

 

Αρχαιρεσίες της 18-3-1995

Χαραλαμπίδης Χρυσόστομος - Πρόεδρος

Τσακαλίδης Σπύρος - Αντ/δρος

Παναγιωτίδου Αλεξάνδρα - Γεν. Γραμματέας

Αϊβάζογλου Χαράλαμπος - Ταμίας

Μακρίδης Ι. Νικόλαος - Δημ.Σχέσεων

Μακρίδης Π. Νικόλαος - Ειδ. Γραμματέας

Διαμαντίδου Μαρία - Καλλιτεχνικού, Στέγης-Υλικού

Ζωσιμάδου Ρεββέκα - Καλλιτεχνικού, Στέγης-Υλικού

Χριστοδουλίδης Νικόλαος - Μέλος

 

Αρχαιρεσίες της 30-3-1997

Χαραλαμπίδης Χρυσόστομος - Πρόεδρος

Τσακαλίδης Σπύρος - Αντ/δρος

Παναγιωτίδου Αλεξάνδρα - Γεν. Γραμματέας

Αϊβάζογλου Χαράλαμπος - Ταμίας

Ιωαννίδης Παναγιώτης - Βοηθός Ταμία

Μακρίδης Νικόλαος - Ειδ. Γραμματέας-Καλλιτεχνικού

Γεωργιάδης Μητροφάνης - Δημ.Σχέσεων

Μακρίδου Δέσποινα - Δημ.Σχέσεων-Καλλιτεχνικού

Χριστοδουλίδης Νικόλαος - Καλλιτεχνικού

 

Αρχαιρεσίες της 14-3-1999

Χαραλαμπίδης Χρυσόστομος - Πρόεδρος

Τσακαλίδης Σπύρος - Αντ/δρος

Μακρίδου Δέσποινα - Γεν. Γραμματέας

Ιωαννίδης Παναγιώτης - Ταμίας

Παναγιωτίδου Αλεξάνδρα - Ειδ.Γραμματέας- Δημ.Σχέσεων

Διαμαντίδης Θεόδωρος - Δημ.Σχέσεων

Μακρίδης Νικόλαος - Καλλιτεχνικού-Ιματισμού

Μαρμαλίδης Σωτήρης - Καλλιτεχνικού-Ιματισμού

Αποστολίδου Μαρία - Καλλιτεχνικού-Ιματισμού