Διοικητικά Συμβούλια (2000 - 2010)

 

Αρχαιρεσίες της 13-5-2001

Τσακαλίδης Σπύρος - Πρόεδρος

Αποστολίδης Βασίλειος - Αντ/δρος

Νικηφορίδου Ευτυχία - Γεν. Γραμματέας

Μακρίδου Δέσποινα - Ταμίας

Αποστολίδου Μαρία - Ειδ.Γραμματέας

Παπαδόπουλος Ευστάθιος - Μέλος

Ζωσιμάδου Ρεββέκα - Μέλος

Ιωαννίδης Παναγιώτης - Μέλος

Μακρυγιάννης Ιωάννης - Μέλος

 

Αρχαιρεσίες της 30-3-2003

Τσακαλίδης Σπύρος - Πρόεδρος

Παπαδόπουλος Ευστάθιος - Αντ/δρος

Σεμερτζίδου Σταυρούλα - Γεν. Γραμματέας

Νικηφορίδου Ευτυχία - Ταμίας

Ευφροσυνίδης Νικόλαος - Ειδ.Γραμματέας

Ιωαννίδης Παναγιώτης - Δημ.Σχέσεων

Αποστολίδης Βασίλειος - Δημ.Σχέσεων

Μαρμαλίδης Σωτήρης - Καλλιτεχνικού- Ιματισμού

Αποστολίδου Μαρία - Καλλιτεχνικού- Ιματισμού

 

Αρχαιρεσίες της 27-3-05

Διαμαντίδης Θεόδωρος - Πρόεδρος

Ταξίδης Χρήστος - Αντ/δρος

Σεμερτζίδου Σταυρούλα - Γεν. Γραμματέας

Νικηφορίδου Ευτυχία - Ταμίας

Ευφροσυνίδης Νικόλαος - Ειδ.Γραμματέας

Παπαδόπουλος Ευστάθιος - Καλλιτεχνικού

Αποστολίδης Βασίλειος - Καλλιτεχνικού

Μαζγαλτζίδης Δημήτριος - Καλλιτεχνικού

Ιωαννίδης Παναγιώτης - Στέγης- Υλικού

Στις 3-7-2006 την θέση του Χρήστου Ταξίδη παίρνει η Παναγιωτίδου Αλεξάνδρα.

 

Αρχαιρεσίες της 22-4-2007

Διαμαντίδης Θεόδωρος - Πρόεδρος

Ιωαννίδης Παναγιώτης - Αντ/δρος

Σεμερτζίδου Σταυρούλα - Γεν. Γραμματέας

Παναγιωτίδου Αλεξάνδρα - Ταμίας

Ζωσιμάδου Παρθένα - Ειδ.Γραμματέας

Μακρίδης Νικόλαος - Καλλιτεχνικού

Παπαδόπουλος Ευστάθιος - Καλλιτεχνικού

Μαρμαλίδης Σωτήρης - Καλλιτεχνικού

Ιωαννίδης Παναγιώτης - Στέγης- Υλικού

 

Αρχαιρεσίες της 22-2-2009

Παπαδόπουλος Ευστάθιος - Πρόεδρος

Μακρίδης Νικόλαος - Αντ/δρος

Ζωσιμάδου Παρθένα - Γεν. Γραμματέας

Νικηφορίδου Ευτυχία - Ταμίας

Σιδερίδου Γεωργία - Ειδ.Γραμματέας

Ευφροσυνίδης Νικόλαος - Μέλος

Ιωαννίδης Παναγιώτης - Μέλος

Σαρητσεσμελή Γεωργία - Μέλος

Χατουτσίδου Ελένη - Μέλος