Εκδηλώσεις μη Τοπικών Φορέων

Ο Σύλλογος προσπαθεί και επιδιώκει την παρουσίαση του πολιτιστικού του έργου σε πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Δεν είναι λίγες οι πόλεις που έχει επισκεφτεί όπως η Βιέννη, το Ζλάτογκραντ, το Ηράκλειο, η Αθήνα, η Σάμος κ.α.

Στη Βιέννη στον τάφο του Υψηλάντη, Απρίλιος του 2002.

Στο Ζλάτογκραντ της Βουλγαρίας το Νοέμβριο του 1993.

Στο Ζλάτογκραντ της Βουλγαρίας το Νοέμβριο του 1993.

το Ζλάτογκραντ της Βουλγαρίας το Νοέμβριο του 1993.

Στο Ηράκλειο Κρήτης το καλοκαίρι του 2000.

Στο Ηράκλειο Κρήτης το καλοκαίρι του 2000.

Στο Ηράκλειο Κρήτης το καλοκαίρι του 2000.

Στη Βιέννη, Απρίλιος του 2002.

Στη Βιέννη, Απρίλιος του 2002.

Στη Βιέννη, Απρίλιος του 2002.