Διοικητικά Συμβούλια (2010 - Σήμερα)

Σε συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου Ποντίων Νέστου που εξελέγη από την γενική συνέλευση της 3ης Μαρτίου 2013, η κατανομή αξιωμάτων είχε ως εξής:


Πρόεδρος :Παπαδόπουλος Ευστάθιος

Αντιπρόεδρος :Χριστοδουλίδης Νίκος

Γεν Γραμματέας :Χατουτσίδου Ελένη

Ταμίας :Νικηφορίδου Ευτυχία

Ειδ Γραμματέας :Καραγιαννίδης Αριστείδης

Μέλος :Βασιλειάδης Πάρης

Μέλος:Καραγιαννίδης Γιώργος

Μέλος:Λαζαρίδου Ελισάβετ

Μέλος:Ταξίδης Χρήστος

 

Αρχαιρεσίες της 27-2-2011

Παπαδόπουλος Ευστάθιος - Πρόεδρος

Μακρίδης Νικόλαος - Αντ/δρος

Χρυσανθοπούλου Ουρανία - Γεν. Γραμματέας

Καραγιαννίδης Αριστείδης - Ειδ.Γραμματέας

Νικηφορίδου Ευτυχία - Ταμίας

Λαζαρίδου Βέτα - Μέλος

Μαρμαλίδης Σωτήριος - Μέλος

Χατουτσίδου Ελένη - Μέλος

Χριστοδουλίδης Νικόλαος - Μέλος